Pahinga

Isang singhap ng kaluluwang nalulunod
Isang hiling ng pusong napapagod
Alalahanin, mawala, maanod
Kapahingahan aking ikalulugod

- written on November 11, 2012