11/16/21

Society’s “Groundhog Day”

Once upon a time, Challenge gave rise to Cooperation and Competition.

Competition raped and killed Cooperation after giving birth to Slavery and Uneven Distribution.

Slavery and Uneven Distribution got married and gave rise to Felt Injustice and Felt Fear.

Felt Injustice and Felt Fear got married and had two children named Envy and Jealousy.

Envy takes more after Felt Injustice. And Jealousy takes more after Felt Fear. Both have the same parents so their other attributes overlap.

Envy and Jealousy got married and gave rise to a child called Rivalry.

Rivalry gave rise to Disconnection and Misconnection.

Disconnection and Misconnection got married and gave rise to Apathy and Sociopathy.

Apathy and Sociopathy gave rise to Discord.

Discord gave rise to Challenge.

Challenge gave rise to Cooperation and Competion…

And…

This story will keep repeating until Cooperation gain the skills and wisdom to beat Competition.

And therein lies the paradox.

And that’s Society’s riddle to solve.

11/16/21

Paulit-ulit na Araw ng Lipunan

Noong unang panahon, mula kay “Pagsubok” ay ipinanganak si “Kooperasyon” at si “Kompetisyon”.

Ginahasa ni Kompetisyon si Kooperasyon. Sila ay nagkaroon ng dalawang anak na ang pangalan ay “Pag-alipin” at “Hindi Pantay na Pamamagi”. Matapos ay pinatay ni Kompetisyon si Kooperasyon.

Nagpakasal si “Pag-alipin” at “Hindi Pantay na Pamamahagi” at sila’y nagkaanak na ang mga pangalan ay “Damang Kawalan ng Hustisya” at “Damang Takot”

Nagpakasal si “Damang Kawalan ng Hustisya” at “Damang Takot”. Sila’y nagkaanak na ang mga pangalan ay “Inggit” at “Selos”.
Si “Inggit” ay nagmana kay “Damang Kawalan ng Hustisya”. Si “Selos” naman ay nagmana kay “Damang Takot”. Ngunit dahil pareho sila ng magulang, marami silang pagkakatulad.

Nagpakasal si “Inggit” at “Selos”, at sila’y nagkaanak na ang pangalan ay “Paligsahan”.

Mula kay “Paligsahan” ay ipinanganak si “Putol na Koneksyon” at “Maling Koneksyon”.

Nagpakasal si “Putol na Koneksyon” at “Maling Koneksyon” at sila’y nagkaroon ng dalawang anak na ang mga pangalan ay “Kawalan ng Damdamin” at “Masamang Damdamin”.

Nagpakasal si “Kawalan ng Damdamin” at “Masamang Damdamin” at sila ay nagkaanak na ang pangalan ay “Sigalot”.

Nagkaanak si “Sigalot” na ang pangalan ay “Pagsubok”.

At mula kay “Pagsubok” ipinanganak siĀ  “Kooperasyon” at “Kompetisyon”.

At ang istoryang ito’y magpapa-ulit ulit hanggang hindi natututo si Kooperasyon na talunin si Kompetisyon.

At yan ang balintuna at bugtong, paano tatalunin ni Kooperasyon si Kompetisyon.